HIHS uutisia

7.10.2015


 

Andrew McLeanin esityksessä mukana Susanna Hyypiä ja poika Warwick McLean

 

Helsingin 4YourHorse -foorumin päätähti Dr. Andrew McLean on vahvat näkemykset omaava hevosten kouluttamisen ammattilainen. Kokenut McLean on kilpaillut ratsastuksen kaikissa kolmessa olympialajissa, hän on hevosten kognitioon ja oppimiseen erikoistunut filosofian tohtori ja luonnontieteiden kandidaatti eläintieteessä. Andrew on maailmanlaajuisesti arvostettu ja haluttu asiantuntija ja luennoitsija. Hänen Victoriassa sijaitsevassa Australian Equine Behaviour Centre -keskuksessaan käytetään näyttöön perustuvaa valmennusmenetelmää, ensimmäisenä maailmassa.

 

Helsingissä McLean aloittaa luento- ja paneeliosuuden luennollaan Training the Sport Horse – Ethology & Learning Theory eli urheiluhevosen valmennus – Etiikka ja oppimisteoria. Illalla hän pitää mielenkiintoisen havaintoesityksensä hevosten kanssa Jäähallin pääareenalla. Demon lähtökohtana on Ethical Training of the Sport Horse eli eritasoisten urheiluhevosten eettinen valmennus.

 

McLean toivoo esitykseensä sekä koulu- että estehevosta. Hän on entinen kenttäratsastaja, ja este- ja kenttähevosten kouluttaminen on lähellä hänen sydäntään. McLean keskittyy esityksessään erityisesti valmennuksellisiin asioihin ja pienten ongelmien korjaamiseen.

 

-En mielelläni enää työskentele näytöksissä ongelmahevosten kanssa, sillä haasteellinen ympäristö aiheuttaa niille liikaa stressiä. Pienempiä ongelmia, kuten ohjille painavaa tai pohkeelle raskasta hevosta, voi vielä ratkaista tuollaisessa tilanteessa,  McLean toteaa.

 

McLeanin esityksessä ovat mukana kouluratsukot Susanna Hyypiä ja Kiahan Furstenhof sekä Warwick McLean ja Riverbank Tiffany. Molemmat hevoset ovat nelivuotiaita ja aloittaneet kilpailemisen. Jalkapalloilija Sami Hyypiän vaimo Susanna on kilpaillut hevosellaan myös Englannissa, ja Riverban Tiffany on vuoden 2014 Nuorten hevosten festivaalien avoimen 3-vuotisluokan voittaja tuloksella 8,2 prosenttia.

 

Kolmas ratsukko on vaativa B -tasolla kilpaileva Anna Kärkkäinen ja Elves Angel. Ratsukolla on tältä kaudelta voitto senioriderbystä ja hopeaa joukkue-SM -kilpailuista. Esteratsukko on Anu Siimes ja Celtas Chiriqui, joka on niittänyt menestystä 130-tasolla.

 

Valmennuksen periaatteet – Andrew McLean

 

1. Paineen periaate - suoritushevosen valmentamisen perusperiaate.
Fyysisen paineen tai epämukavuuden vähentäminen, mikä näkyy mahdollisimman kevyinä ja tehokkaina apuina. Hevonen oppii nopeasti, että paineen poistamisen aiheutti sitä välittömästi edeltänyt toiminta. Esimerkiksi huonoissa tapauksissa hevonen oppii, että paine poistuu, kun se nousee pystyyn tai pukittelee.

 

2. Pavlovin periaate - rentous ja tarkkaavaisuus tulevat esiin, kun hevonen pääsee reagoimaan ennustettaviin signaaleihin, jotka eivät ylitä kipukynnystä. Uuden merkin opettamisessa oikea ajoitus, juuri ennen ja samaan aikaan avun kanssa, ja säännönmukaisuus ovat olennaisia.

 

3. Yksinomaisuuden periaate - jokainen hevoselta toivottu vaste pitää opettaa ja pyytää esiin yksitellen. Älä samaan aikaan vedä ohjista (seis) ja purista pohkeella (eteenpäin). Muut eläinten ammattikouluttajat ottavat tämän työssään huomioon. Muiden kuin hevosten koulutuksessa ei kuitenkaan yleensä tarvita samaan aikaan kahta tai useampaa reaktiota.

 

4. Rajaamisen periaate - hevosta opetetaan vastaamaan apuihin asteittain, askel kerrallaan kohti lopputulosta. Kyra Kyrklund puhuu palapelin kokoamisesta. Se on hevosen reaktion kohdentamista ja siitä palkitsemista vähän kerrallaan ja jalostaen kohti toivottua lopputulosta.

 

5. Suhteellisuuden periaate - apujen paineen määrä on suhteessa reaktion voimakkuuteen. Esimerkiksi kevyt pohjeapu johtaa pieneen vauhdin lisäykseen ja isompi apu vahvempaan reaktioon. Kilpahevosten vastaanottavaisuuden skaalan pitää olla paljon laajempi ja monipuolisempi kuin harrastehevosen.

 

6. Eteenpäin pyrkimisen periaate - hevosen pitää toimia itsenäisesti sekä maasta käsin ohjattuna että satulasta käsin, ilman jatkuvaa ohjan tai pohkeen painetta. Hevonen ylläpitää rytmin, tempon, askelpituuden, suoruuden, tuntuman ja eteenpäin pyrkimyksen. Hevonen voidaan valmentaa kantamaan aidosti itseään ja ylläpitämään edellä mainitut ominaisuudet. Itsenäinen eteenpäin pyrkimys on yksi klassisen ja akateemisen kouluratsastuksen vuosisatoja vanhoista keskeisistä lähtökohdista.

 

7. Pelon periaate - hevonen oppii nopeasti pelkäämään, eikä unohda pelkoaan helposti. Hevosen pelko liittyy vahvasti jalkojen liikuttamiseen, hevonen pyrkii ensimmäisenä pakenemaan uhkaavasta tilanteesta. Pakoreaktio on valmentaja suurin vastustaja. Pakoeläimenä se on hevosella vahvasti läsnä. Opittuun pelkoon liittyvän reaktion saa oikeanlaisella valmennuksella pidettyä kurissa, mutta se voi aina nousta esiin uudestaan.

 

8. Mentaliteetin periaate - ihmisen ja hevosen henkisten kykyjen erojen ja yhteneväisyyksien huomioiminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaassa ja humaanissa valmennuksessa.  Ihmisellä on vahva tarve inhimillistää eläimiä. Se, ettei hevonen pysty perustelemaan reaktioitaan vaikuttaa sen valmennukseen. Hevosen henkisen kyvyn yliarviointi johtaa oletuksiin, joista on hevoselle haittaa. Hevonen on täysin viaton kumppani valmennussuhteessa. Sen käytös on suoraa seurausta ihmisten toimista ja joskus myös terveydellisistä ongelmista.