Kouluratsastus

"Kouluratsastuksen tarkoituksena on asteittain ja järjestelmällisesti kehittää hevosen lihaksistoa ja koko olemusta, pyrkimyksenä aikaansaada hevosesta irtonainen, joustava ja notkea sekä toisaalta luottavainen, kuuliainen ja eteenpäinpyrkivä niin, että se on miellyttävä ratsastaa, kestävä ja terve.

Nämä ominaisuudet ilmenevät:

  • puhtaina, säännöllisinä ja irtonaisina askellajeina
  • liikkeiden pehmeytenä, lennokkuutena ja keveytenä
  • etuosan keveytenä sekä takaosan energisyytenä ja sen kantovoiman lisääntymisenä
  • kuolaintuntuman pehmeytenä, ilman jännittyneisyyttä tai vastustelua.

Hevosen tulee tehdä siltä vaaditut liikkeet ilman pakonomaisuutta. Sen tulee vastata kuuliaisesti, rauhallisena ja tarkkaavaisesti ratsastajan apuihin. Sen tulee liikkua suorilla linjoilla suorana ja kaarteissa taipua ratsastettavan uran mukaisesti (paitsi vastalaukassa).

Hevosen on oltava kuolaimella – niin paikalla kuin liikkeessä. Ratsastajan tulee säilyttää tasainen kevyt ja pehmeä tuntuma hevosen kumpaankin suupieleen yhtäläisesti. Hevosen tulee kantaa pää vakaana, niskasta pehmeässä peräänannossa, kaula vapautuneesti kaartuneena, niska korkeimpana kohtana ja turpa jonkin verran luotiviivan etupuolella. Suun on oltava kiinni ja kielen kuolaimen alla."

Näin määritellään kouluratsastuksen tarkoitus Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöissä. Säännöt kokonaisuudessaan sekä kaikki suomalaisissa kilpailuissa käytettävät kouluohjelmat löytyvät SRL:n sivuilta linkistä materiaalit:  www.ratsastus.fi.

Kansainväliset säännöt ja ohjelmat löytyvät FEI:n sivuilta http://www.fei.org/.