Mentoreita koulutuomareille

13.11.2015

Kouluratsastuksen mentorointiohjelma

Kouluratsastuskomitea on päättänyt käynnistää uuden Mentori-ohjelman koulutuomareille tästä syksystä alkaen. Ohjelman tarkoituksena on kehittää arvostelua, tuomaritaitoja, koulutuomarikoulutusta ja tuomareiden välistä keskustelua. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen kehittää tuomaritoimintaa ja yhteistyötä. Nyt haemme mentoreiksi kiinnostuneita tuomareita IIK-FEI-tuomareiden joukosta.

Mentorit
• ovat vapaaehtoisia IIK - FEI - oikeuksilla aktiivisesti arvostelevia toimihenkilöitä.
• ovat halukkaita auttamaan mentoroitavia henkilökohtaisia oppilaitaan uraputkeen liittyvissä asioissa kuten;
o hakeutumisessa riittävään jatkokoulutukseen kursseille ja skaalantarkistuksiin sekä takapenkki-istumisiin.
o ohjeistamaan oikean ajankohdan hakea korotuksia oikeuksiinsa
o seuraavat omien oppilaidensa arvostelua, käyvät keskustelua arvostelusta kokonaisuutenaan ja myös mahdollisista ongelmakohdista. Keskustelevat luottamuksella oppilaidensa kanssa heidän arvosteluistaan ja ovat oppilaan käytettävissä avoimeen keskusteluun ja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen
o mentorin tulee olla valmis antamaan tarvittaessa hetki aikaa arvostelujen läpikäymiseen ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomiseen mm. suuret näkemyserot tai kommentointivaikeudet.
o mentorin tulee ohjata oppilaitaan erilaisissa käyttäytymis-, soveliaisuus-, ja ammattietiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa antaa opastusta kollegojen ja muiden intressitahojen kanssa käytäviin keskusteluihin.

Mentorille ohjelma tarjoaa
• Mahdollisuuden kehittää kouluratsastusta ja omia vuorovaikutustaitoja
• Kotimaisia koulutustilaisuuksia alennettuun hintaan.

Mentoroitaville
Kouluratsastuskomitea suosittelee, että kaikilla tuomareilla on jatkossa oma mentori. Vuoden 2017 alusta mentori tulee olemaan pakollinen IIIK – II –tasolla. Mentoroitavia oppilaita suositellaan otettavaksi 3 - 5 per mentori. Mentori saa itse valita halukkaista oppilaistaan mentoroitavista. Oppilas voi myös toivoa tiettyä mentoria. Lopullisen jaon hyväksyy koulutusvaliokunta kouluratsastuskomitean esityksestä. Haku mentoroitavaksi alkaa marraskuun lopussa.

Ilmoita halukkuutesi kehittää tuomaritoimintaamme ja lähde mentoriksi!
Ilmoittaudu mentoriksi täyttämällä oheinen lomake 12.11.2015 mennessä:
https://rekisteri.sportti.fi/tapu/pub/ratsastus/event.php?id=4596