Hevosyrittäjäpäivät Nokialla

15.11.2015

Haasteita mutta myös mahdollisuuksia


Hevosyrittäjän haasteet ja mahdollisuudet ratsastuksessa

 

Valtakunnallisilla Hevosyrittäjäpäivillä Nokialla luodattiin perjantaina ja lauantaina hevosalan liiketoimintaa sekä hevosten ja yrittäjien hyvinvointia monelta kannalta. Ratsastuksen osalta talliyrittäjien haasteita ja mahdollisuuksia avasivat Suomen Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Carina Nyholm ja tallipäällikkö Kielo Kestinmäki.  

- Ratsastus nojaa harrastuksena pienyrittäjien toimintaan ja alan liikuntapaikkarakentaminen yrittäjien omiin investointeihin. Merkillepantavaa on myös alan korkea ammattitaso, liiton jäsentalleissa opetuksesta vastaavat ammattitutkinnon suorittaneet opettajat, ja se on meille tärkeä kriteeri, Nyholm korosti.

Vaasalaisella Nyholmilla on hevosurheilusta laaja asiantuntemus sekä ratsastuskouluyrittäjänä, harrastajana ja kilpailijana sekä aktiivisena toimijana järjestöissä. Hallitustyön ohella hän on toiminut ratsastusurheilun edistäjänä koko Pohjanmaan alueella.

 

Ratsastus on tyttöjen ja naisten merkittävä liikuntalaji. Noin kuusi prosenttia ratsastusikäisistä aikuisista naisista harrastaa lajia, kuten myös joka viides 10–18-vuotiaista tytöistä ainakin jossain vaiheessa. Kasvu on ollut johdonmukaista myös miesten ja poikien osalta, heitä on lajissa nyt noin 10.000.

 

Liikunta-ala on tulevaisuuden kasvuala.

 

- Yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys on se, että kaikille turvataan tasa-arvoisesti mahdollisuus liikkua ja harrastaa – myös ratsastusta – taajamien tuntumassa tai julkisen liikenteen ulottuvilla. Ratsastus vaatii lajina tilaa sekä itse harrastukselle että hevosten ulkoilulle. Minusta meillä on oikeus vaatia, että laji otetaan huomioon sekä liikuntapaikkojen rakentamisessa että kaavoituksessa, Nyholm näkee.

 

Ratsastus on siirtynyt kasvukeskusten lähelle, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun kehyskunnissa tallien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Sama kehitys jatkuu, kun puoli miljoonaa ihmistä muuttaa Helsingin tuntumaan vuoteen 2030 mennessä.

- Samalla, kun tulevalle toiminnalle on luotava elintilaa kasvukeskuksissa, harrastusmahdollisuuksille on turvattava edellytykset myös pienemmissä talleissa koko Suomessa. On tärkeä muistaa, että hevosala tuo kuntiin työpaikkoja, veronmaksajia ja elävöittää maaseutua. Se voi olla monelle kunnalla tärkeä vetovoimatekijä, jos asia osataan ajatella oikein.

Nyholm kehottaa yrittäjiä tuomaan lajia ja sen merkitystä esiin myös paikallistasolla.

- Liitto tekee ratsastuksen edunvalvonnan eteen koko ajan työtä valtakunnallisesti, ja saatavana on valtava määrä tietoa ja materiaalia paikallisen työn tueksi. Yrittäjille haluaisin korostaa, että lajin merkitystä sekä paikallisia tuki- ja kehittämistarpeita kannattaa nostaa esiin poliittisille päättäjille, kuten kuntien ja kaupunkien virkamiehille – mielellään yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Kun ratsastuksen laajuus ja vaikutus tulevat tutuiksi, myönteisiä päätöksiä on helpompi saada läpi, Nyholm painottaa.

- Hevosharrastus on todella monimuotoinen. On uskomattoman hienoa, miten se tuo ihmiset yhteen ja miten hevonen voi antaa niin monelle jotakin, lapsille ja nuorille, syrjäytyneille, vammaisille, aivan kaikille! On ollut myös upea nähdä, miten moni liiton jäsentalli on lähtenyt mukaan hyväntekeväisyyshankkeeseen, jonka avulla tarjotaan ratsastuksellisia elämyksiä vähäosaisempien perheiden lapsille, hän iloitsee.

Ratsastajainliitto toteuttaa hyväntekeväisyyshanketta vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla oleville perheiden lapsille. Lapset pääsevät mukaan esimerkiksi alkeiskurssille ja muuhun hevostoimintaan, kuten kerhoon. Kustannus jaetaan puoliksi liiton ja kurssin järjestäjän kanssa. Hankkeessa ovat mukana myös vapaaehtoisjärjestö Hope, Parasta Lapsille ja Pelastakaa Lapset ry, liiton yhteistyökumppaneita sekä jäsentalleja ja -seuroja. Hankkeen suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen.

Laatu, hyvinvointi ja uudet asiakasryhmät

Ratsastajainliitolla on 360 jäsentallia, ja ne edustavat reilua kolmasosaa kaikista ratsastuspalveluja tarjoavista talliyrityksistä. Toiminta on painottunut ratsastuskouluihin, joiden ohella mukana on harraste- ja yksityistalleja. Tänä vuonna joukkoon liittyivät vaellustallit ja seuraavana mukaan saadaan omalla luokituksellaan tallit, jotka tarjoavat hevosavusteisia palveluja, kuten ratsastusterapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja vammaisratsastusta.

Kielo Kestinmäki on perehtynyt ratsastustallien toimintaan perinpohjin. Hän aloitti liiton tallitarkastajana eli nykyisenä neuvojana jo 11 vuotta sitten ja on edennyt luotsaamaan ja kehittämään liiton koko jäsentallitoimintaa.

- Yleinen taloudellinen taantuma vaikuttaa alalla jonkin verran, mutta alueellisesti on havaittavissa paljon eroja. Tällä hetkellä tallin- ja hevosenpidon kulut kasvavat, mutta sitä on haasteellista siirtää ratsastustuntien hintoihin. Haasteena on myös yrittäjien jaksaminen, sillä tiukkenevassa taloustilanteessa lisäresurssit otetaan helposti usein omasta selkänahasta, Kestinmäki pohtii.

- Lajin kestävän vetovoimaisuuden perustana on hevonen itse, yhteistyö ainutlaatuisen luontokappaleen kanssa. Nykyiset asiakkaat haluavat myös yhä enemmän laadukkuutta puitteilta. Hevosten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä paljon. Se on ydinasia meidän tallitoiminnassamme ja myös ensi vuoden kantava teema, hän jatkaa.

Mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle ja kasvulle tarjoavat erikoistuminen ja uudet asiakasryhmät. Ratsastajainliiton tekemien selvitysten perusteella ratsastuksen suosio yli 60-vuotiaiden parissa on kasvussa.

- Tämä on monille talleille tärkeä mahdollisuus kehittää palvelujaan. Samoin hevosten käyttö ammattimaisessa terapiatoiminnassa ja hyvinvointipalveluissa kasvaa. Talliyhteisön ja ratsastuksen mahdollisuuksia lasten ja nuorten iltapäivä- ja kerhotoiminnassa olisi myös syytä tarkastella systemaattisen kehittämisen kannalta. Toivon, että yrittäjät yhä aktiivisemmin heräisivät näkemään uudet mahdollisuudet ja vastaamaan myös asiakkaiden toiveisiin, Kestinmäki pohtii.

Valtakunnalliset, kaksipäiväiset Hevosyrittäjäpäivät päättyvät lauantaina Nokialla. Tilaisuuden järjestelyissä ovat mukana Hippolis, Hämeen ammattikorkeakoulu, MTK, ProAgria, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Ravivalmentajat ry.


Lisätietoja: www.hippolis.fi/hevosyrittaja