Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry rek.no.139.707

Y-tunnus: Y-2641807-7

osoite: c/o Sonja Lesch, Tähteläntie 517, 10120 Tähtelä

kotipaikka: Helsinki

puhelin. 040 840 9393 /puheenjohtaja

sähköposti: sonja.lesch@nfg.fi

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Aino Kuivalahti

puhelin.0400-464 694

sähköposti: aino@kolumbus.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ja käyttää niitä jäsensuhteen hoitamiseen ja jäsenpalvelujen toteuttamiseen.

 

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Jäsenen nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite ja halutessaan annettava puhelinnumero. Henkilön yksilöintitietoja (sotu) ei kerätä. Tapahtumien aikana kerätyt osallistujalistat tuhotaan tapahtuman jälkeen asianmukaisin keinoin.

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

KOULURATSASTUKSEN KANNATUSYHDISTYS RY

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti

seuraavin tavoin esim.:

- Asiakkaalta itseltään, kun hän päättää liittyä yhdistyksen jäseneksi

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa

tapauksissa: Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain, jos laki sitä vaatii, tai jos luovutukseen on henkilön suostumus.

Yhteistyökumppaneiden tarjoukset ja muu postitus tapahtuvat yhdistyksen kautta, tietoja ei luovuteta yhteistyökumppaneille.

Tietoja ei ole tarpeen muissa kuin lakiin perustuvissa tapauksissa siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle