Toiminta

Toiminta 2022
 

KUTSU

 Sääntömääräinen kevätkokous 28.4.2022 klo 18 Ravintola White Lady, Helsinki

TOIMINTASUUNNITELMA 2021                

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry tutummin KorK ry: n toiminnan tarkoitus on tiedottaa ja tukea kouluratsastusta laajalla toiminta-alueella. KorK ry haluaa järjestää tulevaisuudessakin laadukkaita kouluratsastusklinikoita ja pitää klinikoiden kustannukset kohtuullisena ja näin pystyen tarjoamaan yleisölle ja kouluratsastuksesta kiinnostuneille kohtuuhintaisia ja antoisia klinikoita.

Haasteena KorK ry näkee kovan kilpailun eri klinikoiden järjestäjien välillä, mutta vastaa siihen hyvällä tiedottamisella, klinikoiden suunnittelulla ja mainonnalla, motivoituneella hallituksella, joka omalta osaltaan antaa panoksen tapahtumien toteutumiseen ja mainonnan edistämiseen. Klinikoiden ratsukoiden huolellisella valitsemisella, että klinikka antaa yleisölle vastinetta pääsylipulleen. Kork ry haluaa panostaa hyviin järjestelyihin niin esiintyjien kuin yleisönkin näkökulmasta ja vapaaehtoisten huolelliseen perehdyttämiseen sekä heistä huolehtimiseen.

Vuoden yksi muutoksista on puheenjohtajuuden vaihtuminen, mutta hyvällä suunnittelulla ja tuella sekä tulevaisuuden mentoroinnilla tämä vaihto on suuri mahdollisuus yhdistykselle.

vuoden 2021 painopistealueita ovat

1.Yhdistyksen vahvuudet

Vuoden 2020 haasteellinen tilanne tulee vaikuttamaan yhdistyksen tilanteeseen taloudellisella puolella. Klinikka peruttiin COVID-19 tilanteen vuoksi. Mitään kuluja ei tästä tullut, mutta ei myöskään pystytty järjestämään mitään suurimuotoista varainhankintaa. Yhdistyksen vakaa taloudellinen tilanne takaa sen, että yhdisty pystyy toimimaan ja järjestämään syksyn 2021 klinikan aivan täysimittaisena, tietenkin ottaen huomioon terveysalan ammattilaisten voimassa olevat määräykset. Syksyn klinikkatilannetta tarkastellaan yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen ehdoton vahvuus on tapahtumajärjestäminen voisi sanoa, että tapahtuma tuotanto. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus ja organisointi. Hyvä perustoteutus kaava on olemassa ja sitä on päivitetty ja tarkennettu tapahtumien jälkeen saadulla palautteella. Tämän tapahtumakaavan mukaan, kun toteuttaa tapahtuman onnistuu se niin viranomaisyhteistyö kuin tarvittavat luvat ja vapaaehtoisten organisointikin. Lisäksi uusien vapaaehtoisten saaminen tapahtumaan on aina tervetullutta ja heidän koulutuksensa tehtäviin ja että he tuntevat olonsa tervetulleeksi on ehdottoman tärkeää. Näin takaamme sen, että yhdistyksen tapahtumissa on aina riittävä määrä ammattitaitoisia vapaaehtoisia.

Painopisteenä on tämän vahvuuden kehittäminen ja hiominen hyväksi ja vahvaksi käytännöksi. Tämä on myös sellainen vahvuus, jolla on paljon merkitystä, jos suunnitellaan yhteistyötä muiden järjestäjätahojen kanssa.

2. Tiedottaminen Kork ry:n toiminnasta, tapahtumista ja tuotteista

Jokainen hallituksen jäsen aktivoidaan tiedottamiseen kaikissa kolmessa osa-alueessa.

Some kanavien aktiivisen käytön, some kanavien suunnitelma tiedottamiseen ja interaktiiviseen vaikuttamiseen jäsenistön suuntaan

Uusjäsenhankinta ja uusien jäsenien houkutteleminen sekä heidän aktivoiminen

Uutiskynnysten ylittäminen

Omien tuotteiden mainonta omissa kanavissa

Mahdollisten uusien tuotteiden hankkiminen

Uusien tiedotuskanavien miettiminen ja kartoitus

3. Yhdistyksen sisäinen toiminta

Yhdistyksen hallituksella on erittäin vakiintunut kokouskäytäntö ja aktiivinen osallistuminen kokouksiin.

Hallituksen hyvinvoinnista kiinnipitäminen ja hallituksen huomioiminen aktiivisesta osallistumisesta.

Selkeä työnjako hallituksen jäsenten keskuudessa. Mietintään mitä osa-alueita voidaan jakaa useammalle hallituksen jäsenelle ja näin aktivoida paremmin toimintaan mukaan ja sitouttaa hallituksen jäseniä.

Omissa tapahtumissa on ollut aktiivinen osallistuminen ja selkeät tehtäväkokonaisuudet, tarvittaessa opastetaan uusiin tehtäviin ja tehtävä kokonaisuuksiin.

Aikataulujen yhteensovittamista on helpotettu mm sähköposti kokouksilla, koska jokainen hallituksen jäsen on aktiivisesti mukana sähköposteilla tehtävissä päätöksissä. Kaikki päätöksen kerrataan aina varsinaisissa kokouksissa ja näin ollen tulevat asianmukaisesti pöytäkirjoihin.

4. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

Yhdistyksellä on ollut muutama pitkäaikainen yhteistyökumppani. Näiden suhteiden ylläpito ja jatkuvuuden takaaminen.

Uusien yhteistyökuvioiden selvittäminen, miten mahdollistetaan hyvä yhteistyö ja hyvä näkyvyys mm klinikoiden suhteen sekä päästäisiin hyödyntämään KorK ry:n hyvää mainetta klinikoiden järjestäjänä. Lehdistön ajan tasalla pitäminen sekä tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä kutsuminen klinikkaan.

Myös yhteiskunnallisia vaikuttujia on ruvettu aktiivisemmin kutsumaan tapahtumaan, tämän jatkaminen ja siihen panostaminen on huomattu olevan tarpeen.

5. Tiedottaminen

Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on omat verkkosivut ja se on myös yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Lisänä toimii omat facebook -sivut, jossa on paljon kevyempiä aiheita sekä kiinnostuksen herättäjiä. Jäsenille lähtee tarvittaessa sähköinen jäsenkirje ja tiedote, paperisista tiedotteista ollaan pyritty pääsemään kokonaan. Lisäksi jäsenmaksut lähtevät sähköisesti.

SUUNNITELMA 2020

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry tutummin KorK ry: n toiminnan tarkoitus on tiedottaa ja tukea kouluratsastusta laajalla toiminta-alueella. KorK ry haluaa järjestää tulevaisuudessakin laadukkaita kouluratsastusklinikoita ja pitää klinikoiden kustannukset kohtuullisena ja näin pystyen tarjoamaan yleisölle ja kouluratsastuksesta kiinnostuneille kohtuuhintaisia ja antoisia klinikoita.

Haasteena KorK ry näkee kovan kilpailun eri klinikoiden järjestäjien välillä, mutta vastaa siihen hyvällä tiedottamisella, klinikoiden suunnittelulla ja mainonnalla, motivoituneella hallituksella, joka omalta osaltaan antaa panoksen tapahtumien toteutumiseen ja mainonnan edistämiseen. Klinikoiden ratsukoiden huolellisella valitsemisella, että klinikka antaa yleisölle vastinetta pääsylipulleen. Kork ry haluaa panostaa hyviin järjestelyihin niin esiintyjien kuin yleisönkin näkökulmasta ja vapaaehtoisten huolelliseen perehdyttämiseen sekä heistä huolehtimiseen.

Vuoden 2020 painopistealueita ovat:

1. Tiedottaminen Kork ry:n toiminnasta, tapahtumista ja tuotteistaJokainen hallituksen jäsen aktivoidaan tiedottamiseen kaikissa kolmessa osa-alueessa.

Some kanavien aktiivisen käytön, some kanavien suunnitelma tiedottamiseen ja interaktiiviseen vaikuttamiseen jäsenistön suuntaan
Uusjäsenhankinta ja uusien jäsenien houkutteleminen sekä heidän aktivoiminen
Uutiskynnysten ylittäminen
Omien tuotteiden mainonta omissa kanavissa
Mahdollisten uusien tuotteiden hankkiminen
Uusien tiedotuskanavien miettiminen ja kartoitus

2. Yhdistyksen sisäinen toiminta

Yhdistyksen hallituksella on erittäin vakiintunut kokouskäytäntö ja aktiivinen osallistuminen kokouksiin.

Hallituksen hyvinvoinnista kiinnipitäminen ja hallituksen huomioiminen aktiivisesta osallistumisesta.

Selkeä työnjako hallituksen jäsenten keskuudessa. Mietintään mitä osa-alueita voidaan jakaa useammalle hallituksen jäsenelle ja näin aktivoida paremmin toimintaan mukaan ja sitouttaa hallituksen jäseniä.

Omissa tapahtumissa on ollut aktiivinen osallistuminen ja selkeät tehtäväkokonaisuudet, tarvittaessa opastetaan uusiin tehtäviin ja tehtävä kokonaisuuksiin.

Aikataulujen yhteensovittamista on helpotettu mm sähköposti kokouksilla, koska jokainen hallituksen jäsen on aktiivisesti mukana sähköposteilla tehtävissä päätöksissä. Kaikki päätöksen kerrataan aina varsinaisissa kokouksissa ja näin ollen tulevat asianmukaisesti pöytäkirjoihin.

3. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

Yhdistyksellä on ollut muutama pitkäaikainen yhteistyökumppani. Näiden suhteiden ylläpito ja jatkuvuuden takaaminen.

Uusien yhteistyökuvioiden selvittäminen, miten mahdollistetaan hyvä yhteistyö ja hyvä näkyvyys mm klinikoiden suhteen sekä päästäisiin hyödyntämään KorK ry:n hyvää mainetta klinikoiden järjestäjänä. Lehdistön ajan tasalla pitäminen sekä tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä kutsuminen klinikkaan.

Myös yhteiskunnallisia vaikuttujia on ruvettu aktiivisemmin kutsumaan tapahtumaan, tämän jatkaminen ja siihen panostaminen on huomattu olevan tarpeen.

Tiedottaminen

Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on omat verkkosivut ja se on myös yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Lisänä toimii omat facebook -sivut, jossa on paljon kevyempiä aiheita sekä kiinnostuksen herättäjiä. Jäsenille lähtee tarvittaessa sähköinen jäsenkirje ja tiedote, paperisista tiedotteista ollaan pyritty pääsemään kokonaan. Lisäksi jäsenmaksut lähtevät sähköisesti.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry tutummin KorK ry: n toiminnan tarkoitus on tiedottaa ja tukea kouluratsastusta laajalla toiminta-alueella. KorK ry haluaa järjestää tulevaisuudessakin laadukkaita kouluratsastusklinikoita ja pitää klinikoiden kustannukset kohtuullisena ja näin pystyen tarjoamaan yleisölle ja kouluratsastuksesta kiinnostuneille kohtuuhintaisia ja antoisia klinikoita.

Haasteena KorK ry näkee kovan kilpailun eri klinikoiden järjestäjien välillä, mutta vastaa siihen hyvällä tiedottamisella, klinikoiden suunnittelulla ja mainonnalla, motivoituneella hallituksella, joka omalta osaltaan antaa panoksen tapahtumien toteutumiseen ja mainonnan edistämiseen. Klinikoiden ratsukoiden huolellisella valitsemisella, että klinikka antaa yleisölle vastinetta pääsylipulleen. Kork ry haluaa panostaa hyviin järjestelyihin niin esiintyjien kuin yleisönkin näkökulmasta ja vapaaehtoisten huolelliseen perehdyttämiseen sekä heistä huolehtimiseen.

Vuoden 2019 painopistealueita ovat:

1. Tiedottaminen Kork ry:n toiminnasta, tapahtumista ja tuotteista

 • Jokainen hallituksen jäsen aktivoidaan tiedottamiseen kaikissa kolmessa osa-alueessa.
 • Somekanavien aktiivisen käytön, somekanavien suunnitelma tiedottamiseen ja interaktiiviseen vaikuttamiseen jäsenistön suuntaan
 • Uusjäsenhankinta ja uusien jäsenien houkutteleminen sekä heidän aktivoiminen
 • Uutiskynnysten ylittäminen
 • Omien tuotteiden mainonta omissa kanavissa
 • Mahdollisten uusien tuotteiden hankkiminen
 • Uusien tiedotuskanavien miettiminen ja kartoitus

2. Yhdistyksen sisäinen toiminta

 • Yhdistyksen hallituksella on erittäin vakiintunut kokouskäytäntö ja aktiivinen osallistuminen kokouksiin.
 • Hallituksen hyvinvoinnista kiinnipitäminen ja hallituksen huomioiminen aktiivisesta osallistumisesta.
 • Selkeä työnjako hallituksen jäsenten keskuudessa. Mietintään mitä osa-alueita voidaan jakaa useammalle hallituksen jäsenelle ja näin aktivoida paremmin toimintaan mukaan ja sitouttaa hallituksen jäseniä.
 • Omissa tapahtumissa on ollut aktiivinen osallistuminen ja selkeät tehtäväkokonaisuudet, tarvittaessa opastetaan uusiin tehtäviin ja tehtävä kokonaisuuksiin.

3. Yhdistyksen ulkoinen toiminta

 • Yhdistyksellä on ollut muutama pitkäaikainen yhteistyökumppani. Näiden suhteiden ylläpito ja jatkuvuuden takaaminen.
 • Uusien yhteistyökuvioiden selvittäminen, miten mahdollistetaan hyvä yhteistyö ja hyvä näkyvyys mm klinikoiden suhteen sekä päästäisiin hyödyntämään KorK ry:n hyvää mainetta klinikoiden järjestäjänä. Lehdistön ajan tasalla pitäminen sekä tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä kutsuminen klinikkaan

Tiedottaminen

Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on omat verkkosivut ja se on myös yhdistyksen virallinen tiedotuskanava. Lisänä toimii omat facebook sivut, jossa on paljonkevyempiä aiheita sekä kiinnostuksen herättäjiä. Jäsenille lähtee tarvittaessa sähköinen jäsenkirje ja tiedote, paperisista tiedotteista ollaan pyritty pääsemään kokonaan. Lisäksi jäsenmaksut lähtevät sähköisesti.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Hallitus kokoontuu erikseen sovittavina päivinä tarpeen mukaan.

Kouluratsastusklinikkaa suunnitellaan ja jos sen toteutus on mahdollista ja kannattavaa, aloitetaan markkiointi heti kun aikataulu ja esiintyjä on saatu sovittua. Alustavasti syyskuu on ollut hyvä kuukausi klinikan pitämiseen, mutta aikataulut ovat joustavat suuntaan tai toiseen.

Lisäksi on valmiudet tukea kisakauden aikana kilpailujen järjestäjiä tuomarikulujen osalta. Kilpailut, joissa KorK on mukana, päätetään saapuneiden hakemusten perusteella ja hallitus käsittelee ne kokouksissaan. Kyseisiin kisoihin pyrimme tuomaan näkyvyyttä.

Vuoden 2018 erityiset avustuskohteet päätetään syyskokouksessa. Pysyvinä kohteina ovat tähän asti olleet kilpailuavustukset, tuomarikoulutus ja kisa-avustukset. Vanhojen tukimuotojen lisäksi neuvotellaan SRL:n koulujaoksen kanssa, miten parhaiten voitaisiin tukea alle 18-vuotiaiden kilpailemista.

Kouluratsastuksen tukeminen kaikilla eri osa-alueilla on vahvasti mukana sekä yhteistyö lajirajojen ulkopuolellakin. Kannattaa seurata KorK:in tiedotteita ja uutisia, sillä tapahtumia voi tulla lisääkin vuoden edetessä.

Tammikuu
Hallitus 

Helmikuu
Hallitus (tarvittaessa) 

Maaliskuu>>
Hallitus 
Horse Fair 2-4.3.2018 

Huhtikuu 
Hallitus ilmoitetaan 
Kevätkokouserikseen 
Tampereen Hevosmessut 7-8.4.2018 

Toukokuu 
Hallitus 

Heinäkuu 
Hallitus (jos tarvetta)Helsinki 

Elokuu 
Hallitus Cafe Rusa 

Syyskuu 
HallitusCafe Rusa 

Lokakuu 
Hallitus Cafe Rusa 

Marraskuu 
Hallitus, syyskokous Erikseen ilm. 

Joulukuu 
HallitusHelsinki 

 

TOIMINTA 2017

HALLINTO

Hallitukseen on toimintavuoden aikana kuulunut puheenjohtaja ja 9 varsinaista jäsentä.

Hallituksen kokoonpano:

Nordblad Virpi puheenjohtaja

Summanen Irmeli varapuheenjohtaja

Merikoski Anneli sihteeri, www-sivut

Kuivalahti Aino jäsenasiat, www sivut sekä fb sivut

Rosling Harriet rahastonhoitaja

Bergh Janne

Björs Marko

Pekonen Anne-Mari

Soratie Susie

Kainulainen Mia varajäsen

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Mikko Luhtala ja varalla Kari Vuorio.

KOKOUKSET

Hallitus on kokoontunut vuoden 2016 aikana 7 kertaa. Sääntömääräiset syys- ja kevät kokoukset on pidetty aikataulussa.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2016 oli 598 henkilöä (vuonna 2016 luku oli 531 henkilöä). Jäsenmäärä on kasvanut hienosti, syynä on varmasti ollut, että jäsenille on pystytty tarjoamaa etuja, esimerkiksi ennakkovarausmahdollisuus, arvontoja sekä erilaisia lippupaketteja. Lisäksi on siirrytty sähköiseen viestintään, joka on nopeampaa ja tehokkaampaa sekä aktiivinen sosiaalinen media ja sen hyväksikäyttö. Kunniajäseninä oli 4 henkilöä (vuonna 2016 olivat myös 4 henkilöä).

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Tutu Sohlberg, kunniajäseniä ovat Kyra Kyrklund, Elisa Paloheimo ja Katri Paloheimo. Kunniajäsenet ovat aina itseoikeutetusti kutsuttuja KorK ry:n eri klinikoihin ja tapahtumiin.

VARAINHANKINTA

Yhdistys on toimintavuoden aikana hankkinut varoja järjestämällä 9.9.2017 kouluratsastusklinikan. Vuonna 2017 Klinikkaa veti itseoikeutetusti Professori Kyra Kyrklund. Klinikka oli jatkoa keväällä olleeseen Kyrklundin klinikkaan Ypäjällä. Olimme saaneet hienon kattauksen eritasoisia ratsukoita ja eritasoisia hevosia klinikallemme suomenhevosista aina esteratsukkoon. Klinikan teemana vuonna 2017 oli ” Heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen” Klinikalle myytiin lippuja yli 550.

JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksut 2017:

Jäsenmaksu 25,00

Kannatusjäsenmaksu 100,00

TOIMINTA VUONNA 2017

Yhdistyksen merkittävin tapahtuma oli syksyllä järjestetty klinikka, jossa oli eritasoisia ratsukoita nähtävänä, rohkeat ratsukot tulivat niin heikkouksiensa kuin vahvuuksiensa kanssa. Heidän lähtötasonsa olivat hyvin erilaiset ja klinikalla tehtävät harjoitteet vaihtelivat ratsukkojen ongelmien mukaan. Saimme myös yhden Suomen huippuesteratsastajankin mukaan klinikallemme.

Klinikka keräsi suuren positiivisen mediahuomion sekä katsomot olivat täynnä. Vuosittaiset klinikat ovat todettu hyväksi tavaksi viedä kouluratsastusta eteenpäin sekä varainhankinnan peruspilareita. Kilpailuissa, joihin yhdistys on antanut kilpailuavustusta, on oltu hyvin esillä mainoksien ja luokkasponsorointien johdosta. Klinikalla KorK ry otti vastaan vuonna 2016 tehty yhteistyösopimuksen tuloksen 3005 euroa. yhteistyö Kork ja Laukka-korusarja tuotti näin hienon tuloksen Kork Ry:lle. KorK ja Westerbackin yhteistyösopimus oli, että Westerback lupasi lahjoittaa jokaisesta myydystä Laukka – kellosta viisi euroa kouluratsastuksen tukemiseen. KorK ja Tampereen Messut tekivät myös mainonnallista yhteistyötä sekä saimme arpoa jäseniemme kesken 50 lippua Tampereen Hevosmessuille. Samoin yhteistyötä mainonnallisesti tehtiin Hors Shown kanssa ja jälleen jäsentemme kesken arvottiin liput Horse Show näytökseen. Kyra Kyrklund Trophy myönnettiin vuonna 201 Jenni Silventoiselle ja hänen mainiolle ponilleen Hazelberg’s Macho.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa Facebookissa ja internetsivuilla www.kouluratsastus.net. Tämän lisäksi jäsenille on tiedotettu toiminnasta jäsentiedotteilla sekä puheenjohtajan tervehdyksillä. Tiedotusta muutetaan enenevässä määrin sähköiseen muotoon.

AVUSTUKSET

Yhdistys on myöntänyt vuoden 2017 aikana seuraavat kilpailuavustukset:

- Kilpailuavustukset ratsukoille vuonna 2017: 4 500,00

- Kisajärjestäjille myönnetyt avustukset: 2 401,70

- Muut avustukset vuonna 2017: 8 303,24

- Avustukset yhteensä 2017: 15 204,94 Euroa

 

TOIMINTA 2016

Yhdistyksen merkittävin tapahtuma oli syksyllä järjestetty yhteisklinikka kahden maajoukkuevalmentajan pitämänä. Huikean olympiatuloksen kouluratsastuksessa tehnyt Saksa oli elokuussa kuuma puheenaihe ja meillä oli ilo ja kunnia saada vieraaksemme sen maajoukkueen päävalmentaja Monica Theodorescu. Hän piti yhdessä oman .maajoukkuevalmentajamme Emile Faurien kanssa yhteisklinikan.

Klinikka keräsi suuren positiivisen mediahuomion ja katsomot olivat loppuunmyytyjä. Vuosittaiset klinikat ovat todettu hyväksi tavaksi viedä kouluratsastusta eteenpäin ja ne ovat myös varainhankinnan peruspilareita.

Kilpailuissa, joihin yhdistys on antanut avustuksia, on oltu hyvin esillä mainoksien ja luokkasponsorointien johdosta. 2016 esiteltiin KorK:in ja Laukka-korusarjan sponsoriloimi, jonka saa voittajaratsukko. KorK ja Westerback tekivät yhteistyösopimuksen ja Westerback lupasi lahjoittaa jokaisesta myydystä Laukka–kellosta viisi euroa kouluratsastuksen tukemiseen. KorK ja Tampereen Messut tekivät myös mainonnallista yhteistyötä - saimme arpoa jäsenillemme 50 lippua Tampereen Hevosmessuille.

Kyra Kyrklund Trophy myönnettiin vuonna 2016 Amudha Huttuselle palkkioksi hyvistä suorituksista ponilla Pin Rock’s Hannibal.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan pääasiassa Facebookissa ja internetsivuilla www.kouluratsastus.net. Tämän lisäksi jäsenille on tiedotettu toiminnasta jäsentiedotteilla sekä puheenjohtajan tervehdyksillä. Tiedotusta muutetaan enenevässä määrin sähköiseen muotoon.

AVUSTUKSET

Yhdistys on myöntänyt vuoden 2016 aikana seuraavat kilpailuavustukset:

Dressage Team Travers ry, kilpailutuki 2016   500,00             

Helsingin Ratsastajat ry, kilpailutuki 2016    500,00

EKR Etelä-Karjalan Urheiluratsastajat ry, kilpailutuki 2016   500,00

Hyvinkään Urheiluratsastajat ry, kilpailutuki   500,00

Ratsastusseura Aino ry (FutureCup)   1 000,00                                                                              

Top Dressage Finland, tehtiin 10 000,00 euron varaus vuodelle 2017

STIPENDI

Jasmin Sikström 1 000,00 euroa. Vuoden 2016 paras tulosprosentti 72,5 %.                                

Myönnetyt avustukset yhteensä:   14 000,00 euroa 

 

TOIMINTA 2015

Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry:n, tuttavallisemmin KorKin vuosi oli todella aktiivineni.  Hallitus kokoontui 9 kertaa. Vuosi aloitettiin suunnittelemalla syksyn klinikkaa joka on todettu parhaaksi mahdolliseksi varainhankinnan muodoksi. Korkin klinikat ovat ollet hyvin arvostettuja.

Vuonna 2015 järjestimme yhteistyössä Emile Faurien ja Emma Kanervan kanssa klinikan. Mukaan saatiin paljon eritasoisia ratsukoita ja anti oli monipuolinen. Erityistäi huomiota sai Emma Kanerva, joka rohkeasti kiipesi täyden katsomon edessä ratsun selkään, jonka oli tavannut vasta edellisenä päivänä.
Kork toteutti useampia jäsenhankintakampanjoita, ja saimme rikottua  2000 seuraajan rajan facebook- yhteisössä. Varsinaisia jäseniä on n. 300 kpl. Jäsenille on suunnitteilla erilaisia etuja, jotka toteutunevat vuonna 2016. Jäsenet ovat saaneet ostaa lippuja alennettuun hintaan kaikkiin Korkin tapahtumiin.

Kouluratsastuksen kannatusyhdistys tukee vahvasti suomalaista kouluratsastusta ja jälleen kerran vuonna 2015 jaettiin kouluratsastuksen eri osa-alueille avustuksia ja stipendejä seuraavasti:
- Emile Faurie ja Top Dressage Finland 10 000,00 euroa
- Terhi Stegars, Kisa-avustusta Las Vegasiin 2 000,00 euroa

- Kilpailuavustuksia jaettiin kahdelle seuralle, jotka järjestivät kilpailuissaan Grand Prix- tason luokkia yhteensä 1 000,00 euroa.
Tämä on hieno panostus kouluratsastuksen hyväksi ja toivomme vuodesta 2016 yhtä menestyksekästä.
Antoisaa kilpailukesää kaikille toivottaa Kouluratsastuksen Kannatusyhdistys ry:n hallitus

 

TOIMINTA 2014

KorK pystyi jakamaan runsaat avustukset. Top Dressagen valmennuksia (Emile Faurie) tuettiin 10 000 eurolla, kilpailujen järjestäjiä 4000 eurolla ja ponien, junioreiden ja nuorten EM-kisamatkoja 4500 eurolla. Tuloja saatiin jäsenmaksuista ja Emile Faurien klinikan pääsylipputuloista. Lisäksi suuri osa vanhasta pääomasta jaettiin toimintaan.